Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Termografering
  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Termografering

Elektrotermografering

Vi har en dyktig sertifisert termografør som er klar for oppdrag! Kontakt oss 

 23123213.jpg

Hva er elektrotermografering?

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Kontrollen utføres når anlegget er i drift.

Vår spesialist bruker et termografikamera, et instrument med infrarød teknikk, som omdanner infrarød stråling (IR-bilder) til vanlige bilder. Det er ved hjelp av disse bildene at vi avdekker temperaturvariasjoner i det elektriske anlegget. En unormalt høy temperatur vil bli sett på som et avvik, og IR-bildet vil deretter bli analysert av vår spesialist.

Flere forsikringsselskap krever at det foretas regelmessig termografering av elektriske systemer og installasjoner, eller innrømmer rabatt på forsikringen når dette er gjort.

 

Kontroll av el-tavler og utstyr

Brann og driftsstans som skyldes feil i det elektriske anlegget kan forebygges ved å innføre jevnlig termografering og el-kontroll. Dette bidrar til å:

  • Oppdage varmgang i koblinger
  • Avdekke komponentfeil
  • Registrere feilbelastning
  • Forebygge brann i el-tavler

This site uses cookies. For more information click here.